Sprievodca pripojením pokladničných periférií

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Nastavenie pokladní po vyvolaní funkcie Pripojiť alebo Nastaviť ovládač. Umožňuje pripojiť k programu príslušné periférie a vykonať ich nastavenie.