Sprievodca stornom predaja

Speciální průvodce, který je k dispozici v drobných obměnách jednak pro vrácení zboží a jednak pro storno prodeje provozním. Je vyvolán:

Rozdíl mezi běžným vracením s číslem účtenky známým/neznámým a mezi stornem provozním:

Vracení slouží pro volné vracení ať už vybrané účtenky (číslo účtenky je známé) nebo vrácení zboží bez vazby na vracenou účtenku. V závislosti na nastavení Vracet jen celou účtenku na Provozu lze vybrat, co vracet nebo se vrátí celá účtenka, a dále v závislosti na nastavení Z vracené účtenky kopírovat platby i případně způsob platby vratné účtenky. U storna provozním jde o řešení rychlého a snadného vrácení libovolné účtenky provozním vedoucím, tudíž je průvodce zjednodušen. Na rozdíl od procesu běžného vracení u storna nelze zadat datum a je nezbytné zadat číslo účtenky (obdobně jak při vracení, v případě, že číslo účtenky je známé), dále se v tomto případě nevybírá, které zboží se vrací a stornuje se celý doklad, dále se nevybírá způsob placení a přebere se automaticky od stornované účtenky (pokud to lze, pokud nikoli, nejde akci provést příp. se nabídne jiný způsob platby, viz dále Storno provozním) a dále lze zvolit, komu se storno promítne do tržeb, zda se odečte z tržby daného provozního vedoucího či původního uživatele. S ohledem na to se liší i jednotlivé kroky průvodce, které se nabízí podle toho, zda jste jej vyvolali pro vracení a jestli máte účtenku, ze které se zboží vrací, nebo ji nemáte, anebo zda jste jej vyvolali pro storno provozním. V rámci procesu volného vracení zboží se v jednom z kroků průvodce vyvolává režim Vracení, viz Kasa - režim Vracení.