Zľavy na pokladni

Číselník pre nastavenie zliav, ktoré je možné využívať v rámci maloobchodného a reštauračného pokladničného predaja.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Základné pojmy a spôsoby použitia zliav pre pokladničný predaj boli uvedené v kap. Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji. Pre použitie zliav z tejto agendy musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

  • Zľava musí byť vytvorená v tejto agende Zľavy na pokladni.
  • Obsluhujúci musí mať nastavenú položku Maximálna zľava, tzn. výšku zľavy, ktorú môže poskytnúť. Ak sa bude snažiť poskytnúť zľavu vyššiu, ako je táto hodnota, program na to zareaguje požiadavkou na potvrdenie zľavy iným obsluhujúcim. Tento potvrdzujúci obsluhujúci musí mať vlastnú maximálnu zľavu dostatočne vysokú a musí mať oprávnenie Autorizovať poskytované zľavy.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.