Zľavy na pokladni - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej zľave pre pokladničný predaj zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód zľavy Skrátená identifikácia, slúžiaca na rýchle zadávanie a vyhľadávanie zľavy. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie zľavy. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov zľavy Uveďte ľubovoľný názov zľavy pre orientáciu, o akú zľavu ide. Tento názov sa tlačí na účtenku. Obsah položky by mal vystihovať charakter zľavy.
Typ zľavy

Typ zľavy je základná informácia pre rozlíšenie jednotlivých zliav. Tento údaj je pre každú zľavu povinný, určuje základné vlastnosti zľavy a po zapísaní zľavy ho už nie je možné zmeniť. K dispozícii sú nasledujúce typy zliav, pričom pre jednotlivé typy sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

Akčná zľava

Poskytuje sa automaticky a je viazaná na predané množstvo konkrétneho tovaru.
Tj. např. je-li v akční slevě zadáno množství 10 jednotek a kupuje-li zákazník 10 jednotek, získává desátou zdarma, platí tedy jen devět jednotek.
Obsluhujúci túto zľavu nemôže užívateľsky ovplyvniť, jej výška sa nekontroluje vo vzťahu k maximálnej povolenej zľave užívateľa.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Tovar Kód a názov tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód tovaru zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Skladových kariet.
Množstvo Z počtu tu zadaného množstva sa jedna jednotka poskytne zdarma.

Automatická finančná na tovar

Poskytuje sa automaticky pri zatváraní dokladu na všetky riadky obsahujúce zadaný druh tovaru, v zadanej výške. Jej výška sa nekontroluje vo vzťahu k maximálnej povolenej zľave obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Suma Výška zľavy.
Mena Kód a názov meny, v ktorej je zľava poskytnutá. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód meny zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Mien.
Tovar Kód a názov tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód tovaru zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Skladových kariet.
Počet možných uplatnení

Zadajte, koľkokrát je možné zľavu na jednej účtenke poskytnúť

  • Raz - zľava sa poskytne raz, bez ohľadu na počet predaného tovaru.
  • Podľa množstva v riadku - poskytne sa toľkokrát, koľko jednotiek (napr. kusov) tovaru je v riadku.

Finančná na riadok

Poskytuje sa ručne po zadaní riadka alebo pri jeho oprave. Nie je viazaná na konkrétny tovar, o jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Je ju možné poskytnúť na ľubovoľný riadok a vzťahuje sa len na tento riadok. Maximálna výška zľavy je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Suma Výška zľavy.
Mena Kód a názov meny, v ktorej je zľava poskytnutá. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód meny zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Mien.

Finančná na tovar

Poskytuje sa ručne po zadaní riadka alebo pri jeho oprave. Je viazaná na konkrétny tovar, o jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Je ju možné poskytnúť len na riadok, ktorý obsahuje zadaný druh tovaru. Maximálna výška je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Suma Výška zľavy.
Mena Kód a názov meny, v ktorej je zľava poskytnutá. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód meny zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Mien.
Tovar Kód a názov tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód tovaru zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Skladových kariet.
Počet možných uplatnení

Zadajte, koľkokrát je možné zľavu na jednej účtenke poskytnúť

  • Raz - zľava sa poskytne raz, bez ohľadu na počet predaného tovaru.
  • Podľa počtu kupónov - je poskytnutá toľkokrát, koľko zľavových kupónov zákazník predloží.
Zľavu je možné použiť pre zvláštny čiarový kód

Informácia o tom, či vlastnosti zľavy umožňujú zľavu použiť v zvláštnych čiarových kódoch 996 a 999. Aby to bylo možné a položka měla hodnotu Ano, musí být kód slevy v položce Kód zadán na plný počet míst (tj. 6-ti místný), musí být plně číselný a v předchozí položce Zboží musí být vybráno příslušné zboží.

Kód slevy pro EAN 996 musí začínat číslicí 9, kód slevy pro EAN 999 může začínat libovolnou jinou číslicí,(tedy ne 9). Tento kód sa potom v maske zvláštneho čiarového kódu uvádza za prefixom 996, resp. 999.

 

Finančná na doklad

Slúži na zmenu ceny celého dokladu. Poskytuje sa ručne po zadaní ľubovoľného riadka nebo pri jeho oprave, alebo na záver zadávania dokladu. O jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Maximálna výška je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Suma Výška zľavy.
Mena Kód a názov meny, v ktorej je zľava poskytnutá. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód meny zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Mien.

Percentuálna na doklad

Slúži na zmenu ceny celého dokladu. Poskytuje sa ručne po zadaní ľubovoľného riadka nebo pri jeho oprave, alebo na záver zadávania dokladu. Na doklad sa môže zadať len raz. O jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Maximálna výška je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Zľava Výška zľavy.

Automatická percentuálna na tovar na doklade

Poskytuje sa automaticky pri zatváraní dokladu na všetky řiadky obsahujúce zadaný tovar. Užívateľsky ju nie je možné ovplyvniť, jej výška sa nekontroluje vo vzťahu k maximálnej povolenej zľave užívateľa.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Zľava Výška zľavy.
Tovar Kód a názov tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód tovaru zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Skladových kariet.

Percentuálna riadková

Poskytuje sa ručne po zadaní riadka alebo pri oprave. Nie je viazaná na konkrétny tovar, o jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Je ju možné poskytnúť na ľubovoľný riadok a viaže sa k tomuto riadku. Maximálna výška je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Zľava Výška zľavy.

Percentuálna riadková na tovar


Poskytuje sa ručne po zadaní riadka alebo pri oprave. Je viazaná na konkrétny tovar, o jej uplatnení rozhoduje obsluhujúci. Je ju možné poskytnúť len na riadok, ktorý obsahuje zadaný druh tovaru. Maximálna výška je obmedzená oprávneniami obsluhujúceho.

V tomto prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ zľavy potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Výšku zľavy môže upraviť obsluhujúci Ak je začiarknuté, bude môcť obsluhujúci konečnú výšku danej zľavy, poskytnutej pri predaji, upraviť.
Zľava Výška zľavy.
Tovar Kód a názov tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód tovaru zadajte z klávesnice alebo vyberte z číselníka Skladových kariet.

 

Povolená

Informácia, či je použitie zľavy povolené

  • Začiarknutá položka - zľava je povolená
  • Nezačiarknutá položka - zľava nie je povolená

Nepovolené zľavy nie je možné použiť a neponúkajú sa na výber v režime Zľavy.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.