Zmeny (SM)

Agenda zmien používaných v pokladničnom a reštauračnom predaji.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Zmena v pokladničnom a reštauračnom predaji je záznam, ktorý obsahuje odkaz na kalendár v agende Pracovné kalendáre, odkaz na užívateľa (obsluhujúceho), ktorý zmenu začal a ukončil a čas začatia a ukončenia zmeny. Ďalšie údaje o zmene viditeľné na detaile sa počítajú z účteniek pri zobrazení zmeny.

Čo je zmenová prevádzka, čo je potrebné nastaviť, aby ju bolo možné používať, kedy a ako dôjde k začatiu zmeny, kedy a ako k ukončeniu atď., viď podrobne vrátane príkladov popis Proces predaja - Zmenová prevádzka.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj