Účtenky (UC)

Agenda účteniek maloobchodného a reštauračného pokladničného predaja.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Zoznam účteniek je určený len na prehliadanie, vyhľadávanie atď. Opravovať ich je možné len vo veľmi obmedzenej miere, nie je možné mazať či pridávať nové. Účtenky sa generujú pri predaji na maloobchodnej pokladni resp. predaji na reštauračnej pokladni alebo pri vracaní na pokladni. Môžu vznikať tiež z reštauračného predaja v rámci Vyrovnania zrkadla alebo opravného zrkadla. Viď tiež Možnosti vystavenia novej UC.

Po vystavení dokladu automaticky nasleduje fiškalizácia dokladu, tzn. vyslanie dokladu na fiškálnu tlačiareň a doklad sa nastaví ako fiškalizovaný. Fiškalizáciu je možné vyvolať i opakovane priamo z tejto agendy. Viac viď Fiškalizácia na pokladni.

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať súvisiace doklady, spúšťať uzávierku predaja, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a. i.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.