Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj

Vzhľadom k tomu, že teória týkajúca sa agend Pokladničného (maloobchodného) predaja je do veľkej miery spoločná aj pre agendy Reštauračného predaja, je popísaná iba raz spoločne pre agendy oboch modulov s príslušnými upozorneniami na prípadné odlišnosti.

Agendy Pokladničného (maloobchodného ) predaja a Reštauračného predaja v systéme ABRA Gen riešia obsluhu zákazníka na pokladni v obchode alebo v reštaurácii. Základom predaja sú špeciálne agendy pokladne (Pokladňa, Dotyková pokladňa, Reštauračná pokladňa, Reštauračná dotyková pokladňa). Z dôvodu nutnosti rýchleho obslúženia zákazníka, jednoduchosti ovládania a ďalších špecifík vyplývajúcich z priameho kontaktu obsluhujúceho s koncovým zákazníkom sú tieto agendy odlišné od ostatných agend systému ABRA Gen. Ďalšie agendy obsiahnuté v skupine agend Pokladničného (maloobchodného) a Reštauračného predaja, ako sú napríklad agendy Účtenky, Tržby, Prevádzky a ďalšie zhromažďujú informácie o realizovaných predajoch, alebo slúžia na nastavenie konfigurácií nutných pre predaj. Tieto agendy sú z hľadiska ovládania aj obsahu podobné ostatným agendám systému ABRA Gen.

Teória týkajúca sa Pokladničného (maloobchodného) predaja a Reštauračného predaja bola kvôli väčšej prehľadnosti rozdelená do nasledujúcich kapitol: