Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji

Zľavy používané v pokladničnom predaji resp. v reštauračnom predaji a tlačené na účtenke majú charakter "propagovaných zliav", tzn. účtenka so zľavou, resp. jej jednotlivá zľavnená položka registruje pôvodnú aj zľavnenú cenu a zároveň dôvod, prečo k zľave došlo. "Propagovať" tu znamená "uviesť (vytlačiť) dôvod a výšku zľavy na účtenke", aby zákazník videl, že zľavu dostal a ako bola vysoká. Zľava z tohto číselníka použitá v pokladničnom predaji je vždy zaznamenaná na účtenke, resp. jej položkách tak, aby bolo možno získať prehľad o poskytnutých zľavách.

Pokladničný a reštauračný predaj používa vlastný systém zliav. Zľavy, ktoré sa môžu uplatniť pri predaji na pokladniach a ktoré sa tým pádom môžu objaviť na účtenke, môžu pochádzať z dvoch miest v systéme:

  • Zľavy na pokladni, ktoré sú definované v agende Zľavy na pokladni a ktoré platia výhradne pre pokladničný a reštauračný predaj.
  • Vybrané slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen, které platí i v dalších modulech (jako např. Fakturace, Pokladna aj.).

Zľavy, ktoré chcete poskytovať, je nutné vopred nadefinovať. Popis definice a použití dealerských a kusových slev, viz standardní slevový systém ABRA Gen. Definície zliav platných iba pre pokladničný a reštauračný predaj sa zadávajú v agende Zľavy na pokladni. Je tu možné definovať niekoľko typov zliav - riadkové, na doklad, na tovar, množstevné, poskytované automaticky a pod. Každý z týchto typov vyžaduje zadanie iných údajov. Aké údaje je pre jednotlivé typy týchto zliav nutné vyplniť, viď popis položky Typ zľavy v záložke Detail agendy Zľavy na pokladni.

Použitie zliav zo štandardného zľavového systému musí byť povolené v agende Prevádzky, viď Použitie zliav.

Zľavy zo štandardného zľavového systému sa potom uplatňujú automaticky v okamihu pripísania tovaru na účet - v závislosti od odberateľa (firmy/zákazníka), množstva a dosiahnutej celkovej ceny. Na účtenke je uvedená zľavnená aj nezľavnená cena. Výška tejto zľavy nie je kontrolovaná v súvislosti s nastavením Maximálnej zľavy v agende Obsluhujúci.

Naopak výška zliav z agendy Zľavy na pokladni sa voči nastaveniu Maximálnej zľavy v agende Obsluhujúci kontroluje. Ak nie je dostatočná, musí zľavu autorizovať iný obsluhujúci s príslušným oprávnením, inak danú zľavu nie je možné poskytnúť.

Postup pri poskytovaní zliav:

Pokladničný predaj si od jadra systému vyžiada príslušnú cenu tovaru podľa štandardných zásad oceňovania tovaru, viď stanovenie východiskovej predajnej ceny pre pokladničný a reštauračný predaj. K této ceně přidá všechny standardní slevy slevového systému ABRA Gen. Tieto zľavy sa uplatňujú automaticky v okamihu pripísania tovaru na účet. K tejto už zľavnenej cene je možné poskytnúť ešte ďalšiu zľavu zo zľavového systému pokladničného predaja. Popis zľavy z pokladničného predaja sa vytlačí na príslušnom riadku účtenky. Informácie o zľavách, ktoré sú poskytnuté zo štandardného zľavového systému sa tlačia až na konci účtenky.

Niektoré zľavy nie je možné poskytnúť, s ohľadom na už uskutočnenú tlač časti účtenky:

  • v prípade reštauračného predaja, ak došlo k tlači náhľadu účtenky, tzn. došlo k čiastočnému uzavretiu účtenky, pokiaľ obsluhujúci nemá príslušné oprávnenie (viď napr. funkcia Zľava v režime Oprava reštauračnej pokladne). Může se jednat o slevy, které mění cenu všech pohybů, a pokud je pohyb již vytištěný, nelze změnit jeho cenu.

Niektoré zľavy sa pri predaji na pokladni neuplatnia, ak je daný tovar zo zliav vylúčený. Existuje niekoľko možností, ako je možné tovar zo zliav vylúčiť. Více k vyloučení ze slev standardního slevového systému ABRA Gen viz Slevový systém - Vyloučení ze slev. V pokladničnom a reštauračnom predaji je možné vylúčenie zo zliav zabezpečiť zadaním karty na zoznam Tovaru vylúčeného zo zliav pokladničného a reštauračného predaja v agende Prevádzky.