Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby

Agendy Pokladního maloobchodního prodeje a Restauračního prodeje v systému ABRA Gen řeší obsluhu zákazníka na kase v obchodě nebo v restauraci. Základom predaja sú špeciálne agendy pokladne (Pokladňa, Dotyková pokladňa, Reštauračná pokladňa, Reštauračná dotyková pokladňa). Z dôvodu nutnosti rýchleho obslúženia zákazníka, jednoduchosti ovládania a ďalších špecifík vyplývajúcich z priameho kontaktu obsluhujúceho s koncovým zákazníkom sú tieto agendy odlišné od ostatných agend systému ABRA Gen. Ďalšie agendy obsiahnuté v skupine agend Maloobchodného a Reštauračného predaja, ako sú napríklad agendy Účtenky, Tržby, Prevádzky a ďalšie zhromažďujú informácie o realizovaných predajoch, alebo slúžia na nastavenie konfigurácií nutných pre predaj. Tieto agendy sú z hľadiska ovládania aj obsahu podobné ostatným agendám systému ABRA Gen.

Ďalej je uvedené: