Stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji

Pri pokladničnom predaji na pokladniach maloobchodného a reštauračného predaja nie je možné predať za nulovú cenu. Cenu je potrebné stanoviť z cenníkov (podľa rôznych kritérií, ktoré ovplyvňujú, v akých cenníkoch sa bude hľadať a aká predajná cena, viď ďalej). Ak sa nepodarí pre predávaný tovar podľa nastavených kritérií dohľadať nenulovú predajnú cenu, musí ju obsluhujúci zadať ručne (ak má oprávnenie Meniť predajnú cenu, ak ju nemá, nie je možné v takom prípade daný tovar predať).

Jak bylo řečeno v kap. Stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech, v systému ABRA Gen může existovat více prodejních cen (definovaných v agendě Definice cen, přičemž jedna z nich je zvolena jako hlavní (ta má pak jisté výsady při použití), každá může být v jiné měně atd.), může existovat více ceníků (definovaných v agendě Ceníky, kde tyto ceníky mohou mít různé časové platnosti, různé použití (ceníky určené jen pro vybrané firmy, jen pro některé sklady), mohou obsahovat různé položky (vybrané skladové karty (ceník nemusí nutně obsahovat všechny položky skladu)) a pro každou skladovou položku, která je do daného ceníku zařazena, mohou mít zadány konkrétní prodejní ceny (ale nemusí být nutně zadány všechny definice prodejních cen), přičemž v případě více jednotek lze volitelně zadávat ceny pro každou jednotku jinak), mohou existovat akční ceníky (definované v agendě Akční ceníky) a dále může existovat řada dalších faktorů, které určují, jaká by měla být v daný okamžik prodejní cena vybraného zboží pro daného zákazníka. Při stanovení výchozí prodejní ceny, která se použije pro prodej na kase coby jednotková cena prodávaného zboží, se postupuje obdobně jako při stanovení výchozí prodejní ceny na ostatní prodejní doklady systému ABRA Gen, zde ale s jistými odlišnostmi.

Pro stanovení výchozí prodejní ceny na ostatní prodejní doklady systému ABRA Gen (myšleno prodejní doklady (např. faktury vydané) vznikající mimo agendy pokladního a restauračního prodeje) je postup zdokumentován v kap. Stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech, viz algoritmus stanovení Výchozí prodejní ceny.

Pri pokladničnom predaji sa neuplatnia niektoré faktory ovplyvňujúce stanovenie východiskovej predajnej ceny v agendách mimo pokladničný a reštauračný predaj a naopak sa naviac uplatnia niektoré faktory platné len pre pokladničný a reštauračný predaj. Pri pokladničnom predaji sa uprednostňuje predovšetkým snaha získať nenulovú cenu pre predaj.

V ďalšom texte je uvedené: