Výdaje z pokladničného miesta - záložka Platby

Obsahuje zoznam platieb aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam.

Pravidlá zadávania platieb a ďalšie informácie ohľadom platieb viď Platby dokladov. Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Platby - všeobecne.

V rámci tohto dokladu sa platby používajú na prevod platidiel do firemnej pokladne, na bankový účet a na zviazanie s danými dokladmi na protipohyb príslušných platidiel. Vznik dokladů a vazby mezi nimi viz Proces prodeje, základní pojmy.