Uzávierka pokladní

Uskutoční uzávierku zvolených pokladní za zvolené obdobie. Tzn. uzavrie pokladne, vypočíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre pokladne, pre ktoré je to potrebné, vygeneruje kurzové rozdiely.

Alebo uskutoční, prípadne zruší medzičasovú uzávierku k zadanému dátumu, tzn. vygeneruje, prípadne zruší kurzové rozdiely pokladní ku konkrétnemu dátumu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Pokladňa pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Pokladňa, ak je nastavené Usporiadanie klasické.