Medzičasová uzávierka pokladní k dátumu

Ak v 1. kroku Sprievodcu uzávierkou pokladní vyberiete akciu Vykonať medzičasovú uzávierku pokladní k dátumu a zadáte dátum a prípadnú poznámku, tak po stlačení tlačidla Ďalší nasledujú ďalšie kroky sprievodcu: