Vrátenia pokladničných príjmov (VP)

Agenda inverzných dokladov k pokladničným príjmom. Spája v sebe knihu týchto dokladov a všetky funkcie na prácu s nimi. Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend z defaultne dodávaného stromu zložiek zo zložky AbraGen a podzložky Pokladňa.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Pokladňa pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Pokladňa, ak je nastavené Usporiadanie klasické.