Evidencia času

Zoznam záznamov na evidenciu času v projektovej dokumentácii.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Projektová dokumentace při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Projektová dokumentace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky dokladových agend.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky dokladové agendy viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na zadávanie a sledovanie času stráveného pracovníkmi riešením jednotlivých úloh evidovaných v agende Požiadavky resp. Vývojová dokumentácia v module Projektová dokumentácia. Detailnejšie sledovanie času stráveného jednotlivými úlohami umožní efektívnejšie riadenie ich spracovania. Pracovníkom je niektorý z užívateľov systému, typicky to bude zadaný riešiteľ danej úlohy (viď položka Riešiteľ v hlavičke požiadavky resp. výv. dokumentácie).

Neslúži na sledovanie času stráveného riešením úloh zadaných v agende Aktivity.

V agende sa evidujú záznamy s jednotlivými dennými prírastkami aktuálne stráveného času. Nový záznam stráveného času (prírastok času) môže byť vytvorený i priamo z agend Požiadavky a Vývojová dokumentácia pomocou funkcie Aktualizácia. Ďalej viď popis v rámci funkcie Nový.

K dispozícii sú rôzne výstupné reporty pre vyhodnotenie a štatistiky.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., možnosti využití agendy však lze značně rozšířit (stejně jako je tomu v celém systému ABRA Gen) v rámci vhodné implementace na míru uživateli s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Projektovej dokumentácie.