Ako začať používať skupinu Projektovej dokumentácie

Záznamy požadavků a vývojové dokumentace v ABRA Gen jsou (na rozdíl od ABRA Gold) pojaty jako doklady, tudíž musí obsahovat všechny položky povinné pro doklady.

Preto prvým predpokladom používania skupiny Vývojová dokumentácia je správne vykonaná nutná časť implementácie a to pre účely tejto skupiny minimálne definícia Obdobia a Radov dokladov pre všetky doklady, ktoré budete chcieť v tejto skupine používať. Pokiaľ tak neurobíte vopred, systém vás bude varovať až v priebehu zadávania dát a stratíte zbytočne čas.

Keďže rady dokladov patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre novo pridané rady správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!

Ďalej je potrebné spomenúť položku Firma. V tejto skupine sú doklady, ktoré majú položku Firma povinnú. Preto, ak na takýchto dokladoch budete chcieť konkrétne firmy zadávať, naplňte si najskôr Adresár firiem. Pokiaľ nechcete na niektoré z uvedených dokladov zadávať konkrétnu existujúcu firmu, nadefinujte si v Adresári akúsi pomocnú fiktívnu firmu a túto pre tento účel môžete používať (takúto si môžete nastaviť napr. aj ako predvypĺňanú).

Pri jednotlivých požiadavkách a dokumentácii sa pamätá nielen zadávateľ, ale je ich možné priradiť ďalším osobám, tzn. riešiteľom, testerom apod. Tyto osoby se vybírají ze seznamu uživatelů systému ABRA Gen, proto v něm musí být nadefinovány. Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a funkciám pre jednotlivých užívateľov, či pre definované Skupiny rolí, podľa ich právomocí !!!

Aby ste mohli záznamy zadávať, musíte mať ďalej naplnené číselníky skupiny. Minimálne číselník produktov, častí produktov a verzií, voliteľne potom číselník tém.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.