Ako začať používať skupinu Projektové riadenie

Táto kap. zatiaľ nie je kompletne k dispozícii.

Projektové konanie je riešené formou nadstavby nad zákazkami, obchodnými prípadmi či projektmi. Čiže pre jeho prevádzku je potrebné mať predovšetkým rozchodené použitie jadra systému a premyslené použitie spomenutých číselníkov. Viď aj Členenie dát za zákazky, obch. prípady a projekty.

Pre správne generovanie aktivít na pokrytie požiadaviek jednotlivými zdrojmi, je potrebné poznať kapacity týchto zdrojov. Tzn. k jednotlivým rolám musia byť priradené pracovné kalendáre a tieto by mali mať vygenerované prac. zmeny, prípadne musia byť zadané výnimky z týchto pravidelných kapacít.

Ďalej viď tiež: