Bony

Agenda tzv. bonov reštauračného predaja.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Bon je objednávka namarkovaného tovaru predávaného na reštauračnej pokladni alebo reštauračnej dotykovej pokladni a "objednaného" u dodávateľa tohto tovaru, pričom vznikne vtedy, ak je na riadok účtenky namarkovaná skladová karta (tovaru), ku ktorej má bon vznikať. Nový bon (a tým pádom aj záznam do tejto agendy) vznikne ihneď po namarkovaní daného tovaru na účtenku, nie je rozhodujúce, či je daná účtenka ešte otvorená (nezaplatená) a či bon bol alebo nebol vytlačený.

Bony sú určitého typu. Typ bonu je veľmi dôležitý pre ďalšie správanie systému. Jaké jsou typy bonů a co který přesně znamená, jaká všechna nastavení ovlivňují vznik bonů (tj. čím vším je dáno, ke kterým skladovým kartám mají bony vznikat a jakého typu), jak je to s tiskem bonů, jak je to s opravami bonů a co znamená a provádí uzávěrka bonů, jakou má bon návaznost na gastrovýrobu atd., je podrobně objasněno v kap. Bony - obecně.

Bony nemajú vlastné číslo dokladov, sú identifikované číslom účtenky, ku ktorej vznikli a v rámci nej poradovým číslom. Viď položka Č.bonu v záložke Zoznam. K jednej účtenke môže existovať niekoľko bonov, ak na ňu bolo namarkovaných viacero skladových kariet, ich predaj zakladá vznik bonu.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.