Definícia zrkadiel

Agenda slúži na definovanie základných údajov pre spracovanie zrkadiel v rámci reštauračného predaja. Jedna instalace systému ABRA Gen umožňuje nadefinovat libovolný počet zrcadel. Definícia zrkadla vytvára predovšetkým zoznam skladových kariet, ktorých zásoby sa majú zrkadlom kontrolovať.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda slúži na zadanie nastavení platných pre agendu zrkadiel. Nastavenia, ktoré tu zadáte, potom ovplyvňujú ďalšie správanie systému, prípadne slúžia na predvyplnenie niektorých údajov. V nastavení sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

V tejto agende sú definované jednotlivé zrkadlá a východiskové nastavenia pre ne. Nastavenia týchto vlastností sú spoločné pre celý systém. Ide o zoznam sledovaných skladových kariet a ďalej o prednastavenie radov dokladov a ďalších vlastností, ktoré sú potrebné pre vyrovnanie zrkadla.

Okrem nastavení vykonávaných v tejto agende, ktoré sa týkajú maloobchodnej pokladne a reštauračnej pokladne, sa v systéme vyskytujú ešte všeobecné nastavenia firemných údajov, ktoré sa týkajú celého systému, viď Firemné nastavenia.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.