Jak začít - skupina Restaurační prodej

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agend skupiny Restaurační prodej.

Reštauračný predaj je skupina špeciálnych agend určená na realizáciu predaja v reštauráciách a ďalších predajniach s reštauračným spôsobom predaja, pri ktorom sa predáva súbežne niekoľkým zákazníkom naraz a to na niekoľko účteniek. Ovládanie je optimalizované tak, aby samotný predaj - od zadania predajných položiek, cez zadanie platby až po tlač účteniek - bol veľmi rýchly a systém bol bez problémov schopný prevádzky i vo väčších reštauráciách.

Ve skupině agend Restaurační prodej se vystavují doklady, které musí obsahovat všechny položky povinné v systému ABRA Gen pro doklady jako takové, příp. položky povinné pro účetnictví.

Rekapitulácia, čo všetko je potrebné nastaviť:

Agendy Reštauračného predaja vychádzajú z agend Pokladničného predaja, preto i nastavenie potrebných konfigurácií vychádza z nastavení pokladničného predaja. Pre nastavenia preto platí to, čo je popísané v kapitole Ako začať používať skupinu Pokladničný predaj. Okrem týchto nastavení nastavte i nasledujúce.

Nastavenia určené špeciálne pre Reštauračný predaj:

Definícia Prevádzok
Definícia Nastavenia pokladní
  • V agende Nastavenie pokladní definujete, na ktorú konkrétnu tlačiareň (podľa označenia tlačiarní v systéme konkrétneho počítača) sa má smerovať tlač bonov.
Definícia Máp predajných miest
  • Ak používate Reštauračnú dotykovú pokladňu, tak v agende Mapy predajných miest definujete, aké je rozmiestnenie stolov a ďalších predajných miest v jednotlivých miestnostiach, v ktorých sa predáva.
Definícia zrkadiel
  • Aby bolo možné používať Zrkadlo (niekedy tiež nazývané Hárok), je potrebné zrkadlo definovať v agende Definícia zrkadiel.