Mapy predajných miest

Číselník máp predajných miest nadefinovaných v systéme pre reštauračnú dotykovú pokladňu.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Agenda slúži na definovanie grafického rozvrhnutia predajných miest reštauračného predaja, ktoré využíva reštauračná dotyková pokladňa. Grafické prvky, ktoré sú na nej umiestnené, slúžia na znázornenie skutočného rozmiestnenia stolov a ďalších predajných miest a zároveň sú funkčnými tlačidlami, ktorými sa predaj ovláda. Je možné definovať i objekty, ktoré slúžia na informovanie, napríklad o mene obsluhujúceho a pod.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.