Reštauračná pokladňa - popis

Reštauračná pokladňa, resp. dialóg predaja na reštauračnej pokladni resp. na dotykovej reštauračnej pokladni reštauračného predaja slúži na obsluhu účtov hostí v prevádzke reštauračného typu.

Hlavné činnosti na pokladni (od otvorenia účtu hosťa, cez zadávanie predajov - objednávok hostí, až po uzavieranie účtov a spracovanie platieb hostí) sa zabezpečujú pomocou jednoduchých príkazov vkladaných do "inteligentného" vstupného riadka (tzv. "Smart line"). Vstupný riadok "Smart line" v kombinácii s riadiacimi klávesmi, resp. tlačidlami a prípadne so snímačom čiarových kódov umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie všetkých operácií súvisiacich s obsluhou účtov hostí a predajom tovaru (markovanie, tlač bonov, opravy, storná, platenie i tlač účteniek).

Ďalej je uvedené: