Reštauračná pokladňa - režim Cenník resp. vyhľadanie tovaru

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Cenník resp. vyhľadanie tovaru.

Tento režim je možné vyvolať: