Reštauračná pokladňa - Režim Čiastkové karty

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Čiastkové karty.

Tento režim je možné vyvolať: