Reštauračná pokladňa - Režim Otvorené účtenky resp. Otvorené účtenky konkrétneho miesta

Režim Otevřené účtenky na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je režim, který uživateli poskytuje informace o počtu a stavu otevřených účtenek (zatím neuzavřených tj. nezaplacených) (jakých přesně, viz Vzhled režimu). O režimu Otevřené účtenky na kase informuje jméno režimu v pravém horním rohu. Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi. Zobrazují se zde účtenky vystavené na některé z kas restauračního prodeje v tomtéž provozu a vystavené do řady dokladů nastavené v položce Řada účtenek restauračních kas na provozu.

Tj. pokud byla otevřená účtenka vystavená z maloobchodní kasy, tak ji zde neuvidíte, uvidíte ji v režimu Účtenky na dané kase maloobchodního prodeje. Obdobně pokud byla vystavena na kase restauračního prodeje patřící do jiného provozu. Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Slúži o.i. na výber predajného miesta, s ktorého účtenkou chce obsluha aktuálne pracovať.

Predajné miesto môžete zmeniť aj priamo z režimu Predaj. Viď reštauračná pokladňa - popis - Príkaz na zmenu predajného miesta.

Ďalej je uvedené: