Reštauračná pokladňa - Režim Platenie

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.

Na tomto mieste spomenieme iba ovládacie tlačidlá, pretože sa tu vyskytujú drobné odlišnosti (nie sú tu funkcie, ktoré nemajú pre rešt. predaj význam a naopak sú tu niektoré iné). Režim platenia reštauračnej pokladne ďalej nepodporuje platenie zálohou (v reštauračných prevádzkach nemá význam).

Tento režim je možné vyvolať:

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Platenie

Príkaz Riadiaci kláves Popis
Účet F1

Viď rovnomennú voľbu v režime platenie na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.

Účtenka sa po uzavretí (zaplatení) môže priamo vytlačiť (s ohľadom na ďalšie nastavenia), pričom pred tlačou účtenky sa môže zobraziť ešte kontrolná otázka (opäť s ohľadom na nastavenia).

Platiť rýchlo F2 Viď rovnomennú voľbu v režime platenie na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.
Tlač náhľadu F3

Stlačenie tlačidla spôsobí vytlačenie ešte nie úplne uzavretej účtenky. Účtenka sa vytlačí s označením "Náhľad účtenky". Ide o predbežnú tlač účtenky, ktorá je určená na kontrolu toho, čo bude zákazník platiť. V závislosti od nastavenia položky Zobraziť otázku pred tlačou náhľadu účtenky v nastavení pokladní sa pred tlačou náhľadu zobrazí kontrolná otázka.

Čiastočné uzavretie účtenky: Po vytlačení náhľadu sa účtenka čiastočne uzavrie. Nie je s ňou už možné pracovať ako s účtenkou, ktorá ešte nebola vytlačená do náhľadu. Ide o tieto práce:

  • nie je možné meniť ceny už predaného tovaru (viď napr. funkcia Cena v režime Oprava)
  • nie je možné poskytovať zľavy (viď napr. funkcia Zľava v režime Oprava)
  • nie je možné znižovať množstvo predaného tovaru a meniť jednotky (viď napr. funkcie Množstvo a Jednotka v režime Oprava)
  • nie je možné zmazať riadok (viď napr. voľba Zmazať v režime Oprava)

    Pre uskutočnenie vyššie uvedených úprav je potrebné mať nastavené oprávnenie Opravy po tlači náhľadu v agende Obsluhujúci.

Naopak v účtenke, ktorá už bola vytlačená do náhľadu, je možné:

  • zvyšovať množstvo predaného tovaru
  • pridať ďalší riadok s novým tovarom
Oprava komentára F4 Viď rovnomennú voľbu v režime platenie na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.
Dodací list F6 Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.
Zmazať F8 Viď rovnomennú voľbu v režime platenie na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.
Späť F9 alebo Esc Viď rovnomennú voľbu v režime platenie na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Platenie.
Servisné MENU F12 Prechod do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu reštauračnej pokladne.