Reštauračná pokladňa - Servisné MENU

Servisné menu na reštauračnej pokladni. Zoskupuje príkazy, ktoré sa nevykonávajú pravidelne, ale iba občas. Z tejto ponuky je možné napr. ukončiť predaj (zatvoriť pokladňu), odhlásiť užívateľa, prejsť do režimu vrátenia tovaru zákazníkom, zobraziť dnešné účtenky, vyvolať dialógy pre výber alebo vklad hotovosti atď.

Ďalej je uvedené: