Reštauračná pokladňa - Režim Vracanie

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Vracanie. V prvom kroku je tu navyše potrebné zvoliť, či ide o Storno predaja alebo o Straty predaja.

Tento režim je možné vyvolať: