Reštauračný predaj

V této sekci jsou k dispozici popisy agend, které významově patří do skupiny Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap. Najdete zde:

Reštauračný predaj je skupina špeciálnych agend určená na realizáciu predaja s možnosťou obsluhovať viacero otvorených účtov zároveň. Pomocou týchto agend môžete realizovať predaj v reštauráciách a iných gastronomických prevádzkach. Ovládanie je optimalizované tak, aby samotný predaj od zadania predajných položiek, cez tlač objednávkových bonov, až po zadanie platby a tlač účteniek, bol veľmi rýchly a systém bol bez problémov prevádzkovateľný aj vo väčších reštauráciach, baroch, pivniciach a pod. K dispozícii je podpora prevádzky na zmeny. Má úzku nadväznosť na Gastrovýrobu, vzhľadom k tomu, že je schopný generovať podklady pre zostavenie výrobných listov gastrovýroby na predané gastrovýrobky (jedlo, nápoje, ...) v podobe tzv. bonov vznikajúcich pri predaji na reštauračnej pokladni, alebo prípadne predáva zo zásob výrobkov, ktoré vytvorila Gastrovýroba.

Mnohé agendy Reštauračného predaja sú úplne zhodné s agendami Pokladničného predaja. Tieto agendy nebudeme popisovať znovu zvlášť pre reštauračný predaj, ale vždy odkážeme na popis príslušnej agendy v sekcii pokladničného predaja, kde sú popísané naraz pre oba moduly (s prípadným upozornením na zhodu či rozdiel, ak je to potrebné).

Agendy reštauračného predaja je možné rozdeliť do niekoľkých skupiniek podľa toho, na čo slúžia: