Uzávierka bonov

Vykoná uzávierku bonov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Uzávěrka bonů umožní uzavřít vybrané nezpracované bony na výrobky z uzavřených (tj. již zaplacených) účtenek. Z výrobkov na uzatváraných bonoch a ich množstva na bonoch sa s ohľadom na počet na sklade, zadané straty predaja, straty či prebytky z výroby atď. vypočíta množstvo, ktoré je potrebné vyrobiť, a zostaví sa výrobný list (VLG) gastrovýroby. V rámci sprievodcu uzávierkou bonov je tiež možné nastaviť, v akom stave sa má gastrovýroba uzávierkou bonov ponechať, či sa má ponechať v stave Príprava s tým, že obsluha gastrovýroby si jednotlivé VLG ešte prípadne podľa potreby upraví, následne ručne vydá suroviny a prijme hotové výrobky, alebo či má priamo previesť do stavu Dokončené(v tomto prípade priamo vzniknú doklady Výdaj materiálu do výroby (VMV) na vyskladnenie spotrebovaných surovín a Príjem hotových výrobkov (PHV) na naskladnenie výrobkov vyrobených podľa požiadaviek z uzatváraných bonov.

Základné vlastnosti a princíp uzávierky vrát. vztahu uzávěrky bonů/uzávěrky prodeje/uzávěrky skladů/zrcadla atd. byl podrobně objasněn v kap. Bony - obecně.

Možnosti vyvolania uzávierky bonov:

Pred prvým použitím agend tejto skupiny odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj, Ako začať používať agendy skupiny Reštauračný predaj a Ako začať používať agendy skupiny Pokladničný predaj a tiež Základné pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.