Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj

Vzhľadom k tomu, že teória týkajúca sa agend Reštauračného predaja je do veľkej miery spoločná aj pre agendy Pokladničného predaja, je popísaná iba raz spoločne pre agendy oboch modulov s príslušnými upozorneniami na prípadné odlišnosti.

Základným rozdielom medzi predajom v obchode a v reštaurácii je spôsob vybavovania zákazníkov na pokladni. Kým v obchode sú zákaznící vybavovaní postupne, tak ako postupne prichádzajú k pokladni, v reštaurácii sú vybavovaní "preskakovane", podľa toho, ako si objednávajú. V reštaurácii je typicky otvorených niekoľko účteniek naraz a tieto účtenky sa postupne dopĺňajú o ďalšie položky a v úplne ľubovoľnom poradí uzavierajú a to buď celé, alebo len ich časť.

Dále viz Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj.

V Reštauračnom predaji je navyše uvedené: