Funkcie pre zabezpečenie

Zoznam odkazov na skriptovacie funkcie nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda využíva balíčky skriptov, takže sa predpokladá, že je nainštalované skriptovanie (v opačnom prípade nemá význam - nie je v nej možné zadávať nové funkcie).

Voľba inštalovaných súčastí, viď napr. inštalácia novej jednoužívateľskej verzie.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Slúži na definíciu skriptovacích funkcií, ktoré bude možné použiť v sprievodcovi zabezpečením zdrojov, v položke Funkcie. Každá položka v číselníku predstavuje odkaz na jednu funkciu v skriptovaní, ktorá spĺňa predpísaný prototyp. Úlohou týchto funkcií je vyplnenie dodatočných údajov na riadkoch novo vytváraného dokladu pre zabezpečenie, napr. pre vyplnenie definovateľných položiek a pod.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.