Ako začať používať skupinu SCM

Najskôr musíte mať splnené podmienky pre prevádzku SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Keďže SCM je nadstavbou nad ostatnými modulmi, je potrebné, aby ste mali správne implementované tie časti, s ktorými budete v SCM pracovať, tzn. predovšetkým skladové hospodárstvo, Objednávky, a pokiaľ pracujete i s agendami výrobného charakteru, tak Výrobu, Kompletizáciu a Reštauračný predaj.

Ďalej je potrebné prejsť si výrobcom dodávané dátové zdroje, definície stĺpcov bilancie a sady dátových zdrojov a skontrolovať si, či definície zodpovedajú potrebám, ktoré máte. Pokiaľ nie, môžete si ich upraviť alebo si ich úpravu objednať v rámci servisnej siete výrobcu.

Na zoznámenie sa s tým, z akých záznamov dátové zdroje dáta načítajú a za akých podmienok, môžete využiť položku popis dátového zdroja v jeho definícii.

Pokiaľ používate defaultne dodávané dátové zdroje, nezabudnite vyplniť východiskový predpokladaný sklad pre SCM v parametroch radov Požiadaviek na výrobu a Výrobných príkazov.

Keďže definície stĺpcov bilancie a sady dátových zdrojov patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre ne správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!

Pokiaľ budete chcieť tvorbu dokladov na zabezpečenie požiadaviek pomocou sprievodcu zabezpečením čo najviac automatizovať, nadefinujte si pravidlá pre zabezpečenie zdrojov. Pokiaľ budete chcieť využívať i funkcie pre zabezpečenie (musíte mať splnené podmienky na prevádzku skriptovania, viď čo je potrebné na prevádzku skriptovania), nadefinujte si príslušné balíčky skriptov.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.