Nastavenie SCM

Zoznam nastavení pre využitie z iných agend SCM.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Definície nastavení SCM sú nevyhnutné pre použitie funkčných agend SCM. Každá definícia nastavenia SCM určuje jednak nastavenie zobrazenia bilancie (tzn. masky, farby v prípade kríz atď.) a ďalej určuje, aké dát. zdroje sa majú použiť pre získanie zoznamu skladových kariet a skladov (a naplnenie stĺpcov Kód a názov skl. karty atď.). Viď tiež Druhy dátových zdrojov.

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

  • systémové
  • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené internou položkou System (Systémový záznam), platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis položky Systémové nastavenie v tejto agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.