Oblasti hodnotení

Zoznam oblastí hodnotenia pre hodnotenie dodávateľov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Oblasti slúžia na to, aby bolo možné stanoviť, aká časť sortimentu sa má hodnotiť, akými hodnotiacimi kritériami a s akou početnosťou. Sortiment je možné vymedziť výberom skladových kariet alebo i skladových menu. Tzn. ku každej oblasti je možné v závislosti na zvolenom type vymedzenia sklad. sortimentu priradiť zoznam sklad. kariet alebo sklad. menu. Ďalej je možné ku každej oblasti priradiť ľubovoľný počet hodnotiacich kritérií, ktoré sa pre vybraný skladový sortiment majú vyhodnocovať, pričom pri každom je možné určiť časovú frekvenciu, ako často sa kritérium má vyhodnocovať (mesačne, kvartálne, polročne, ročne), váhový koeficient a i.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.