Pokrytie dokladu

Agenda zobrazí stav zabezpečenia zdrojmi pre vybraný doklad požiadaviek. Jednoducho povedané umožňuje zobraziť, do akej miery je doklad zabezpečený, či ho je možné expedovať zákazníkovi alebo začať vyrábať.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Pokrytie dokladov je agenda zobrazujúca stavy dokladov, ktoré môžu mať charakter požiadaviek. Preto sa typicky vyvoláva priamo z agend týchto dokladov. Okrem objednávok prijatých, ktoré sú čisto požiadavkovým dokladom, má význam i pre doklady, ktoré môžu byť ako požiadavkami, tak zdrojmi - čo sú výrobné doklady (Požiadavky na výrobu, Kompletizačné listy, Výrobné listy). Materiály z týchto dokladov sú požiadavky, kým vyrábané položky sú zdroje. Pokrytie dokladov je možné vyvolať i z riadka Vývoja. Pre 100%-ne zabezpečené doklady má význam vykonať nejakú následnú akciu. Napr. pre objednávky vykonať expedíciu či potvrdiť odberateľovi plánovaný dátum dodania, výrobné príkazy zabezpečené materiálom spustiť do výroby a pod.

Agenda pokrytia zobrazuje informácie o pokrytí jedného dokladu.

Ako bolo povedané v kap. Často kladené otázky k SCM: Na rýchle zistenie percentuálneho pokrytia viacerých dokladov naraz je k dispozícii QuickReports funkcia, ktorej výsledok je možné zobraziť v definovateľnom stĺpci v ľubovoľnej agende. Viď Základné pojmy a proces SCM - Príklad: Použitie QuickReports funkcie na zistenie pokrytia dokladov.

Agenda pokrytia využíva rovnaké dátumy ako agenda Vývoj skladovej položky (tzn. s bilanciou nemá nič spoločné).

Ako bolo spomenuté už v kap. Vecný obsah - Základné pojmy a procesy SCM, čo je potrebné na prevádzku, pri zabezpečovaní dokladov po jednom môže dôjsť k nasledujúcemu nežiaducemu efektu: Takto zabezpečovaný doklad sa bude nakoniec i tak "tváriť" ako nepokrytý. Ďalej viď kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Mám dve OP, k nim OV, žiadnu inú požiadavku, napriek tomu sa mi obe OP javia ako úplne nepokryté. Ako to?. Ďalej viď i otázku Pokrytie nepotvrdenej OP.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.