Poskytovateľ dát

Agenda zobrazí dáta načítané poskytovateľom dát SCM a dočasne uložené.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Tabuľky SQL

Tato agenda je v okně pro spouštění agend obsažena ve složce AbraGen v podsložce SCM při Uspořádání dle modulů nebo v podsložce SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické. Pre bežného užívateľa však nie je k dispozícii, pozri ďalej.

Agenda obsahuje záložky na prehliadanie údajov, na ktorých sa vyskytujú rôzne základné ovládacie prvky.

Agenda nie je bežnému užívateľovi k dispozícii z okna na spúšťanie agend, keďže bežný užívateľ ju nebude pre svoju prácu potrebovať. Agenda je k dispozícii len pre systémových užívateľov a vývojových pracovníkov. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah SCM, všetky dáta, s ktorými sa v SCM pracuje, sa získavajú pomocou Poskytovateľa dát, ktorý o. i. načítané dáta ukladá do vyrovnávacej pamäte. Táto agenda umožňuje pohľad na údaje získané a dočasne uložené poskytovateľom dát. Je to vlastne pohľad do aktuálneho obsahu SQLLite. Ďalej pozri Vecný obsah - Poskytovateľ dát.

Na záložke Tabuľky umožňuje prehliadať zoznam uložených tabuliek a záznamov pre ne načítaných. Na záložke SQL je možné zadávať vlastné SQL dopyty nad dočasne uloženými dátami. Agenda nie je určená na žiadne manipulácie s nimi, slúži na kontrolné účely napr. pri servisnom zásahu.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.