Sprievodca hodnotením dodávateľov

Špeciálny sprievodca určený na vykonávanie hodnotenia dodávateľov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Je k dispozícii v agende Hodnotenie dodávateľov po vyvolaní funkcie Hodnotiť v záložke Zoznam, ale je možné ich vyvolať i samostatne (potom je potrebné požadované položky doplniť v rámci sprievodcu ručne). Podľa zadaných parametrov vyhodnotí za hodnotené obdobie počítané kritériá (kritériá typu 1 a 2) a umožní zadať známku ku kritériám typu 0. Výsledky budú k dispozícii v agende Hodnotení dodávatelia, v subzáložke Hodnotenie príslušných dodávateľov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.