Sprievodca schvaľovaním dodávateľov

Špeciálny sprievodca určený na vykonávanie schvaľovania dodávateľov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Help k tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii, bude doplnený v najbližšom možnom termíne.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.