Sady dátových zdrojov

Zoznam definícií sád dátových zdrojov použiteľných v SCM.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Sady dátových zdrojov sú nevyhnutné na použitie agend Vývoj skladovej položky a Pokrytie dokladov. Majú význam tiež pre agendu Bilancia na zobrazenie informácií o prvej kríze. Každá sada predstavuje vybranú skupinu dátových zdrojov, ktoré sa v prípade použitia tejto sady použijú na načítanie dát. Tzn. sada obsahuje zoznam odkazov na dátové zdroje z číselníka Dátové zdroje. Okrem toho umožňuje ku každému v nej obsiahnutému dátovému zdroju stanoviť obmedzenie pre načítané dáta napr. obmedzenie podľa skladových kariet, podľa skladov a pod. Tieto obmedzenia sa uplatnia pri získavaní dát z dátového zdroja (odozva je potom rýchlejšia (do vyrovnávacej pamäte sa bude načítavať menej dát)). Ďalej pozri i Základné pojmy, proces SCM. Ďalej sady umožňujú užívateľovi nadefinovať si vlastné definované stĺpce vývoja. Viac viď Typy stĺpcov vo Vývoji.

Sady dátových zdrojov sú jedným z chránených objektov.

Pre tento chránený objekt nemá význam právo Zobraziť.

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

  • systémové
  • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené internou položkou System (Systémový záznam), platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis položky Systémová definícia v tejto agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.