Vecný obsah, základné pojmy - SCM

Pretože táto problematika je v prípade skupiny SCM obsiahla, bola rozdelená do nasledujúcich kapitol: