Základné pojmy a proces SCM, čo je potrebné na prevádzku

Obsah kapitoly: