Vývoj

Agenda zobrazí budúci vývoj jednej sklad. položky.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Vývoj skladovej položky zobrazuje chronologicky budúce pohyby skladovej položky po jednotlivých dokladoch. Slúži na zobrazenie priebehu budúceho stavu skladovej položky a umožňuje odhaľovať miesta kríz. Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah - Základné pojmy, proces SCM, aby agenda Vývoj mohla nejaké informácie zobrazovať, musí byť v jej záložke Obmedzenie najskôr zvolená niektorá zo sád dátových zdrojov. Tá určuje, z akých dátových zdrojov sa budú získavať dáta o budúcich pohyboch skladovej položky.

Zobraziť si vývoj SCM je možné aj priamo v agende Bilancia pod zobrazeným zoznamom dát bilancie, ak je začiarknuté Zobraziť vývoj. Zobraziť si vývoj je ďalej možné aj priamo v iných agendách prostredníctvom definovateľných formulárov a doplnkov SCM - Vývoj, bez toho, aby ste z nich teda museli vyvolávať agendu Vývoj.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.