Sprievodca fakturáciou servisného listu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Servisných listov. Možnosti vyvolania sprievodcu:

Umožňuje k danému SL vystaviť fakturačné doklady. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: