Sprievodca súhrnnou fakturáciou servisného listu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Servisných listov. Možnosti vyvolania sprievodcu:

Umožňuje k vybraným SL vystavit fakturační doklady. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: