Servisný dispečing

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: žiadne, viď popis ďalej

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Ide o špeciálny typ agendy. Vyskytujú sa tu rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Servisný dispečing je nadstavbová centrálna agenda modulu Servis, z ktorej je možné veľmi rýchlo vyhľadať predmet servisu (ľubovoľného z daných štyroch typov), rýchlo zobraziť všetky predchádzajúce s-zákazky (servisné listy) a tiež rýchlo zobraziť informáciu o pohľadávkach (nezaplatených faktúrach). Je odtiaľ možné rýchlo nahliadnuť do minulých servisných listov, rýchlo zadať nový predmet servisu a tiež odštartovať pre nájdený predmet/klienta zadanie nového servisného listu.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.