Servisné pracoviská

Zoznam pracovísk pre modul Servis nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať servisné pracoviská, napr. jednotlivé servisné dielne, prevádzky a pod. Umožní na servisné listy zadávať rôzne pracoviská, kde má byť daná oprava (všeobecne servisná operácia) vykonaná. K jednotlivým servisným pracoviskám je možné priraďovať roly, ktoré sú pre ne k dispozícii a to ako nepersonálne, tak personálne role (a tým vlastne určiť, ktorí pracovníci sú na danom pracovisku k dispozícii).

Na montážnom liste potom budete môcť na realizáciu danej operácie vyberať pracovníka iba z rolí, ktoré sú pre realizáciu danej operácie prípustné z titulu požadovanej odbornosti (viď rola odbornosti, zadávaná pre danú operáciu) a súčasne, ktoré sú dostupné na danom pracovisku. Ak teda budete číselník využívať, bude vám o.i. nápomocný pri výbere adekvátneho pracovníka, ktorého je možné pre danú akciu skutočne použiť.

Nezamieňajte s agendou Pracoviská a stroje z modulu Výroba.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.