Servisné chyby

Zoznam servisných chýb nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ceny opráv Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník umožňuje (voliteľne) nadefinovať sadu typických chýb. To umožňuje při příjmu servisní s-zakázky urychlit zadání popisované chyby jen výběrem kódu závady z číselníku. Ku každej chybe je možné (opäť voliteľne) pripojiť jednu či niekoľko servisných operácií (z číselníka servisných operácií), ktoré sa typicky vykonávajú pro odstránení/vyriešení danej chyby, čo môže opäť urýchliť zadanie pri príjme s-zákazky, viď ďalej. Podporované sú tiež rôzne varianty (rôzny materiál či rôzne drahá alebo časovo náročná práca podľa typu (modelu) konkrétneho výrobku/servisovaného predmetu, napr. v prípade autoservisu a výmeny brzdových doštičiek pôjdu iné a inak drahé doštičky do áut rôznych značiek). V číselníku chýb je potom možné pre každú chybu prehliadať približnú cenu opravy pre jednotlivé modely (varianty opravovanej veci) napočítanú z cien potrebných servisných operácií. Táto cena potom slúži na predvyplnenie predbežnej ceny opravy danej chyby (pre daný model) do servisného listu.

Ide o akési "normy" popisujúce, čo je potrebné na odstránenie určitej typizovanej chyby.

Číselník nemusíte využívať - popis chyby a potrebné operácie z toho plynúce môžete na servisnom resp. následnom montážnom liste zadávať aj čisto textovo ručne (viď popis zadávania chýb v detaile servisného listu (SL)). Ak ich ale využívať budete, môžete si značne ušetriť čas a prácu: Na servisním listu pak stačí totiž jen vybrat příslušnou závadu z číselníku, přičemž se dle její definice automaticky předvyplní i seznam potřebných operací a to i se zohledněním konkrétního modelu servisovaného předmětu (byl-li na servisním listu zadán) a z nich soupis potřebných prací, materiálů a zařízení – a z nich i předpokládaná cena. Predvyplnený zoznam operácií z tejto "normy" môžete samozrejme v prípade potreby ešte ľubovoľne pozmeniť či doplniť.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname chýb je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých chýb zadaním položky Nadriadená chyba ku každej chybe. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Stromová štruktúra je tu výhradne kvôli prehľadnosti.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.