Servisované predmety

Zoznam servisovaných predmetov evidovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Servisné listy Použité diely/materiály Notifikácie Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník servisovaných predmetov je jedna z možností, odkiaľ a ako zadávať predmety servisu na servisné listy. Ako bolo objasnené v popise Predmety servisu a Typ servisného prípadu, tento číselník využijete napr. vtedy, ak servisujete predmety, ktoré nemáte v skladovej evidencii (tzn. nemáte na ne založenú skladovú kartu), ale pritom vám nestačí zadávať servisovaný predmet na SL len textovo, alebo aj vtedy, ak na servisovaný predmet skladovú kartu máte, ale chcete si o ňom evidovať ešte ďalšie údaje ako tie, ktoré sú k dispozícii na skladových kartách, napr. informácie o vlastníkovi, roku výroby a pod.

Na servisované předměty lze navázat i nadefinovanou úlohu Upozornění na servisovaný předmět a nechat si tak automaticky posílat vlastním pracovníkům či provozovateli předmětu formou vzkazů resp. odeslaných e-mailů upozornění na předměty splňující nějaké omezení, např. na předměty, které mají prošlé datum příštího kontaktu nebo toto datum projde do několika následujících dnů.

Nový servisovaný predmet môže byť vystavený z tejto agendy alebo môže byť vystavený priamo z nadstavbovej agendy Servisný dispečing. Na záložke Servisné listy je možné sledovať servisné a montážne listy vystavené na daný servisovaný predmet. Ďalej je priamo odtiaľto možné získať rýchly prehľad o použitých dieloch a materiáloch. Na záložke Notifikácia si je možné zadávať definície na zasielanie notifikácií, ktoré sa budú posielať po zmene stavu SL.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname servisovaných predmetov je možné definovať štruktúru nadradenosti a podradenosti jednotlivých predmetov zadaním položky Nadriadený predmet ku každému predmetu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Stromová štruktúra je tu výhradne kvôli prehľadnosti.

Servisované predmety sa premietajú na servisné listy (ak majú zodpovedajúci typ servisného prípadu). Následne si je možné za jednotlivé servisované predmety obstarávať rôzne prehľady, pritom je možné obmedzovať voliteľne iba za vybrané predmety alebo vrátane podradených.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.