Stavy servisného listu

Zoznam stavov SL nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať stavy servisného listu. Tie je potom možné používať pri zadávaní stavu na SL. Niektoré stavy majú špecifický význam, napr. súvisia s nejakou akciou v systéme (napr. vyfakturovanie servisného listu), systém ich použije automaticky v určitých situáciách a nie je ich preto možné ľubovoľne opravovať alebo mazať. Viac viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.